Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Om forstørring

I mange Windows-programmer er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere størrelsen på elementene i et vindu. Du justerer forstørringen ved å bruke Ctrl-tasten sammen med hjulet på musa eller ved å trykke Ctrl + pluss / Ctrl + minus på det numeriske tastaturet. Denne funksjonen fungerer ikke i alle nettsider og programmer. Da finnes det andre løsninger som vi skal se nærmere på her.

Side 12 av 49