Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Windows forstørrelsesprogram

Om Windows forstørrelsesprogram

Windows har et forstørrelsesprogram som kan være nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Hvis du har behov for stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har behov for stor forstørrelse.

Det krever litt øvelse for å bli komfortabel med å jobbe med stor forstørring. Vi anbefaler deg å være systematisk, da det kan være lett å miste oversikten over innholdet på skjermen. Vi anbefaler å veksle hyppig mellom å ha forstørrelsen på og av i starten. Det gir god trening i å få oversikt over skjermbildet, gjøre det lettere å jobbe effektivt med forstørring.

I menyen til forstørrelsesprogrammet kan du gjøre ulike innstillinger, slik at det passer for deg. Du kan også velge å bruke forstørrelsesprogrammet til opplesning av tekst. Dette ser vi på under tema Opplesning av tekst.

Forstørringsprogrammet kan startes ved å aktivere forstørrelsesprogrammet i menyen under Tilgjengelighet:

 • Win + U (Innstillinger – Tilgjengelighet) - Forstørrelsesprogram.

Det kan også aktiveres på disse måtene:

 • Ctrl + Win + M (+ Mellomrom for å aktivere)
  Win + pluss (på det numeriske tastaturet)
 • For å flytte deg rundt i det forstørrede skjermbildet bruker du musepeker eller Ctrl + Alt + piltaster.

Windows forstørringsprogram kan styres med hurtigtaster:

 • Slå på forstørrelsesprogrammet: Win + pluss
 • Øke forstørrelsen: Win + pluss eller Ctrl + Alt + musehjulet
 • Redusere forstørrelsen: Win + minus eller Ctrl + Alt + musehjulet
 • Avslutte forstørrelsesprogram: Win + Esc

Oppgaver

Zoomintervall

Du kan selv velge hvor store intervaller forstørrelsen økes/reduseres med i hvert trinn. Åpne menyen for forstørrelsesprogrammet, og velg intervall i nedtrekksmenyen under Zoomintervall. Minste mulige intervall er 5%, og største er 400%. Standardinnstillingen er 100%.

Oppgaver

Visning for forstørrelsesprogram

Forstørrelsen kan gjelde hele skjermbildet, en liten (fullskjerm), flyttbar del av skjermbildet (linse), eller et fast område på skjermen (forankret).

Du kan bytte mellom dem i nedtrekksmenyen i Visning.

For å bytte mellom de ulike visningsalternativene kan du også bruke hurtigtast

 • Ctrl + Alt + M

Fullskjerm

Hele skjermbildet ditt vil bli forstørret i fullskjermvisning. For å velge visningen Fullskjerm kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + F, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

Du kan få overblikk over hele skjermbildet, og hvilken del som er i fokus, ved å trykke:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Forstørrelsen vil slå seg av og du vil se hele skjermbildet. Den delen av skjermbildet som er synlig vises i lyst, mens resten av skjermbildet er nedtonet. Visningen lukkes av seg selv etter noen sekunder.

Oppgaver

Linse

Et firkantet område rundt musepekeren din vil nå bli forstørret. Linsen følger musepekeren, eller kan flyttes rundt med Ctrl + Alt + piltaster.

For å velge visningen Linse kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + L, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

Hvis du går inn på Visning i Forstørrelsesprogrammet (Ctrl + Win + M) kan du velge størrelsen på linsa ved å dra i skyveknappene under og på høyre side av illustrasjonen. Merk at Linse må være valgt i menyen for visning før du får opp dette valget.

Oppgaver

Forankret

Dersom du ønsker å ha forstørrelsen plassert på et fast område på skjermen, bør du velge visningen Forankret (Docked).

For å velge visningen Forankret kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + D, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

Du kan endre størrelsen på området ved å ta tak i kantene med musepekeren, holde venstre museknapp nede og dra. For å flytte området dit du ønsker å ha det, fører du musepekeren over området, holder venstre museknapp ned og drar det dit.

Oppgaver

Inverterte farger

Du kan velge at fargene skal inverteres samtidig som du slår på forstørrelsesprogrammet. Du må da åpne menyen (Ctrl + Win + M) og aktivere Inverter farger. Inverterte farger kan også slås av og på med hurtigtasten Ctrl + Alt + I, når forstørrelsesprogrammet er aktivt (Win + pluss).

Oppgaver

Side 14 av 49