Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i Edge

Om Engasjerende leser i Edge

Engasjerende leser er tilgjengelig i nettleseren Edge. Engasjerende leser er kun tilgjengelig i artikler, og sider som er definert som tekstsider. På forsider vil derfor ikke Engasjerende leser være tilgjengelig. Det vil altså si at på forsiden til www.nrk.no finnes den ikke, men når du velger å gå inn på en artikkel så får du tilgang til den.

Trykk på symbolet Bok med lydikon helt til høyre i adressefeltet, eller F9-tasten. Du vil da få opp en meny øverst på siden:

Skjermdump Engasjerende leser meny.

Denne menylinjen forsvinner når du leser. Hvis du vil ha den frem kan du trykke på venstre museknapp eller føre musepekeren opp mot toppen av skjermen, over der menyen lå. Ønsker du at den skal være synlig hele tiden kan du trykke på tegnestiften helt til høyre i menyen.

Du får tilgang til følgende muligheter i denne menyen:

  • Les høyt
  • Tekstinnstillinger
  • Grammatikkverktøy
  • Leseinnstillinger

For å slå av Engasjerende leser trykker du en gang til på symbolet i adressefeltet, eller på F9-tasten igjen.

Det er ikke alle tekstsider som er lagt til rette for bruk av Engasjerende leser, da vil du ikke finne symbolet i adresselinjen. På mange av disse sidene kan du likevel få tilgang til Engasjerende leser ved å markere teksten på siden, høyreklikke med musepeker og velge Åpne i Engasjerende leser i menyen som dukker opp.

Les høyt i Engasjerende leser

Når du trykker på Les høyt får du opp en ny menylinje øverst.

Skjermdump Menylinje Les høyt.

Du kan da trykke på play-symbolet som er midt på denne menyen. Opplesningen starter øverst på siden.

Du kan pause opplesningen ved å trykke på pause-symbolet. Og om du ønsker å hopp til neste eller forrige avsnitt trykker du på symbolene på hver side av pause.

Skjermdump menylinje les høyt Pauseikon.

Du kan også starte og pause talen med hurtigtast:

  • Ctrl + Shift + U

Hvis du trykker på Stemmealternativer helt til høyre på menylinjen kan du justere hastigheten og velge mellom flere stemmer.

Skjermdump innstillinger for stemme.

For å gå ut av lesemodus må du trykke på krysset som er helt til høyre.

Tekstinnstillinger

Du kan endre på tekststørrelse, tekstavstand og bakgrunnsfarge i menyen for Tekstinnstillinger.

Skjermdump tekstinnstillinger.

Grammatikkverktøy

Grammatikkverktøy gir deg mulighet til å dele ord inn i stavelser og markere ordklasser.

Skjermdump Grammatikkverktøy.

Leseinnstillinger

Hvis du velger leseinnstillinger kan du sette på linjefokus, få tilgang på bildeordliste eller få teksten oversatt.

Skjermdump Leseinnstillinger.

Linjefokus gjør at du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, og ha fokus på en, tre eller fem linjer av teksten.

Skjermdump Linjefokus i Edge

Oppgaver

Navigering med tastaturet

Du kan også få tilgang til menylinjen ved å bruke tastaturet. Da starter du Engasjerende leser med F9-tasten, og trykker på Tab til du har kommet til den menyen du vil åpne. Merk av Tab starter å bla fra øverst til venstre, og vil derfor starte med å bla seg gjennom fanearkene dine, så elementene på adressefelt-linja, og deretter menyen i Engasjerende leser. For å bla bakover holder du Shift inne mens du trykker på Tab. Dette vil derfor gi deg en raskere veil inn til menyen.

For videre navigering med tastaturet må du bruke både Tab, Enter, Mellomromstast og Esc.

Oppgaver

Side 36 av 49