Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Opplesning med Windows forstørrelsesprogram

Du kan også bruke Windows forstørringsprogram til opplesning av tekst. Da vil hvert ord bli markert med en blå ramme. Dette vil fungere på det meste av tekst du har på skjermen. Den fungerer derfor i både skrivebords- og nettleserversjonene av Outlook, Word, Teams og OneNote.

Forstørringsprogrammet må først aktiveres på en av disse måtene:

- Win + pluss (på det numeriske tastaturet)
- Ctrl + Win + M (+ Mellomrom for å aktivere)
- Win + U (Innstillinger – Tilgjengelighet) - Forstørrelsesprogram.

Dersom du ikke ønsker å forstørre skjermbildet, kan du velge forstørring i fullskjerm (Ctrl + Alt + F), og sette forstørringsgraden til 100%. Dette gir ingen forstørring. Forstørringen justerer du ved å trykke på Win og +/- på det numeriske tastaturet.

Det finnes flere måter å sette i gang talen, men du gjør det enklest ved å bruke tastaturet. Opplesningen starter fra gjeldende markørplassering:

  • Ctrl + Alt + Enter

Du kan også kombinere med bruk av musepeker. Opplesningen vil da starte der du klikker med musepekeren:

  • Ctrl + Alt + venstre museknapp

Siste alternativ for å starte opplesningen med forstørrelsesprogrammet er å kun bruke musepeker. Trykk på symbolet med musepeker og høyttaler på menyen til Forstørrelsesprogrammet, for deretter å trykke på teksten du ønsker å få lest opp.

Skjermdump Ikon for opplesning i forstørrelsesprogram

Du kan pause eller stoppe opplesningen med samme hurtigtast som du starter den med (Ctrl + Alt + Enter). Opplesningen vil også stoppe ved å trykke på en hvilken som helst tast. Men dersom du f. eks er i Word og stopper opplesningen med Enter, så vil det også bli satt inn et linjeskift i teksten (siden det er det Enter-tasten skal gjøre).

Hvis du vil hoppe til den neste setningen i opplesningen, trykker du på Ctrl + Alt + K. Hvis du vil lese den forrige setningen, trykker du på Ctrl + Alt + H.

Oppgaver

Side 21 av 49