Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 11 for personer med nedsatt syn

Opplesning med Windows skjermleser

Hvordan fungerer opplesning med Windows skjermleser?

Når skjermleseren er aktivert, vil alt du gjør, bli lest opp. Skjermleseren vil f.eks. lese hvis du flytter rundt i menyer eller dialogbokser. Denne informasjonen kan du bruke til å navigere på PC-en. I tillegg leser den også teksten i et Word-dokument eller på en nettside.

Menyen for skjermleseren finner du under Tilgjengelighet

  • Win + U (Innstillinger – Tilgjengelighet) - Skjermleser

Trykk Ok (Enter) for å bekrefte at du ønsker å aktivere skjermleseren. For å minimer skjermlesermenyen som dukker opp kan du bruke hurtigtast:

  • Win + pil ned

Skjermleseren kan også aktiveres på en av disse måtene:

  • Ctrl + Windows + Enter
  • Win + Ctrl + N (+ Mellomrom for å aktivere)

Under Velg en stemme i menyen for Skjermleser kan du endre hastighet, stemmeleie og volum på stemmen. Du kan velge om den skal slå seg på automatisk når du starter PC-en, eller om du vil slå den på manuelt.

Under Skjermleser kan du bestemme om skjermleseren skal starte automatisk før eller etter du har logget deg på.

Under Skjermleser-startside kan du ta vekk avkrysningen for at startsiden for skjermleser skal vises hver gang du starter skjermleser.

Skjermleseren kan brukes sammen med Windows forstørringsprogram. Det er mest aktuelt å bruke skjermleseren hvis det er behov for mer talestøtte enn forstørringsprogrammet gir. Skjermleseren styres i hovedsak ved hjelp av tastaturet

Nyttige hurtigtaster i skjermleser

Aktiver og deaktiver

Ctrl + Win + Enter

Starte opplesning fra markør

Caps Lock + R

Lese bokstav mot høyre / venstre

Piltast høyre / venstre
Lese ord mot høyre / venstre

Ctrl + piltast høyre / venstre

Lese linje over / under

Piltast opp / ned
Lese setning der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + , (komma)

Lese forrige setning

Caps Lock + Ctrl + M

Lese neste setning

Caps Lock + Ctrl + . (punktum)

Lese avsnittet der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + K

Lese forrige avsnitt

Caps Lock + Ctrl + J

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + L
Lese siden der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + I

Leser forrige side

Caps Lock + Ctrl + U

Leser neste side

Caps Lock + Ctrl + O

For en grundig innføring i skjermleser kan du gå inn på Komplett veiledning for skjermleser. Denne ligger også som lenke under Skjermleser i hjelpemiddelsenteret.

Oppgaver

Side 22 av 49