Til hovedinnhold

Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole

Dette heftet presenterer retningslinjer for produksjon av lærebøker for leselist for ungdomsskole og videregående skole. Det er skrevet av bokkonsulentene i Statped. Heftet er et resultat av samlet erfaring gjennom flere år.

  1. Kategori: Syn, Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2015

Heftet tar for seg leselistbøker i Word generelt, på tvers av fag. Det er tenkt å være en hjelp for tilretteleggeren til å:

  • finne konkrete eksempler på hvordan forskjellige elementer kan tilrettelegges
  • effektivisere produksjonen
  • kvalitetssikre bøkene
  • sikre en enhetlig tilrettelegging og layout.

Meningen med en enhetlig tilrettelegging og layout er at eleven skal kunne gjenkjenne strukturen og kjennemerkene fra bok til bok.