Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole | www.statped.no

Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole

Dette heftet presenterer retningslinjer for produksjon av lærebøker for leselist for ungdomsskole og videregående skole. Det er skrevet av bokkonsulentene i Statped. Heftet er et resultat av samlet erfaring gjennom flere år. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped, 2015

Heftet tar for seg leselistbøker i Word generelt, på tvers av fag. Det er tenkt å være en hjelp for tilretteleggeren til å:

  • finne konkrete eksempler på hvordan forskjellige elementer kan tilrettelegges
  • effektivisere produksjonen
  • kvalitetssikre bøkene
  • sikre en enhetlig tilrettelegging og layout.

Meningen med en enhetlig tilrettelegging og layout er at eleven skal kunne gjenkjenne strukturen og kjennemerkene fra bok til bok.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!