Til hovedinnhold

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte - Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9

For mange med synsnedsettelser er ulike IKT-løsninger et viktig og sentralt hjelpemiddel. Dette heftet gir en innføring i hvordan noen programvarer kan brukes og tilpasses personer som er sterkt svaksynte.

  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Størrelse: 1,6 MB, 62 sider.
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2010
  6. Forfatter: Silje Benonisen

Heftet er primært skrevet for de som bruker Microsoft Word 2007 og ZoomText 9, men mange av tipsene og prinsippene er overførbare til andre programvarer. Det er tatt utgangpunkt i personer med så sterk synshemning at de er avhengige av å bruke forstørrende programvare (som for eksempel ZoomText).

Heftet vil være et nyttig arbeidsredskap for lærere som har svaksynte elever, og kan brukes som et oppslagsverk for personer som blir svaksynte i voksen alder. Husk å oppi bestillingsadresse og fakturaadresse ved bestilling.

ISSN 1503-271X

ISBN 978-82-7740-876-7