Til hovedinnhold

Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

En teoretisk og praktisk tilnærming til fagfeltet.

Omslag
  1. Kategori: Syn, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Mobilitet
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Utgiver: Statped, 2016
  4. Forfatter: Per Fosse, Bjørn Sigurd Grindheim, Harald Martinsen, Magnar Storliløkken og Jon Magne Tellevik

Mobilitetsfaget har betydning for alle mennesker med synshemning som opplever at forflytning er utfordrende. Evne til selvstendig orientering gir frihet til å kunne bevege seg fritt på eller til områder som ellers er lite tilgjengelig.

Forfatterne har særlig fokus på orientering og mobilitet for mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse (svaksynte/sterkt svaksynte). Foruten en teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet.

Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.