Til hovedinnhold

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Målet for dette prosjektet var å utvikle gode rehabiliteringsforløp for voksne personer som nylig har fått en synsnedsettelse.

  1. Kategori: Syn, Voksne, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 1, 307 kB
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2010
  5. Forfatter: Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen

Prosjektet ble til på bakgrunn av erfaringer ved Huseby kompetansesenter om at mange nysynshemmede i yrkesaktiv alder ikke blir videresendt til rehabilitering etter medisinsk behandling.

Prosjektets erfaringer viser at det er nødvendig med klare prosedyrer for å avklare rehabiliteringsbehov og viderehenvise når en person er nydiagnostisert med en alvorlig synshemning.