Til hovedinnhold

Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene?

I denne veilederen har vi samlet erfaringene vi har gjort gjennom samarbeid med en rekke kommuner om matematikkopplæringen for elever med synssvekkelse. Veilederen er tenkt som en idebank og et oppslagsverk, og den beskriver sentrale synspedagogiske tiltak i matematikk.

Noe av det viktigste vi har erfart, er at det ikke finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng med elevens øvrige fungering og læringsmiljøet eleven er en del av. Kunnskap om elevens synsfunksjon og behov for hjelpemidler, tilrettelegging og støtte er noe av det som må ligge til grunn.

I tillegg kan du laste ned ressursen og bruksanvisningen til Matematikk rutenett her:

Matematikk rutenett

Bruksanvisning Matematikk rutenett