Til hovedinnhold

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring.

  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Format: HTML
  4. Utgiver: Udir

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til opplæring i punktskrift og bruk av tekniske hjelpemidler. Elevene har også rett til opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet, se opplæringslovens § 3-5 (udir.no) og opplæringslovens § 6-4 (udir.no).

Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i skolens faglige og sosiale aktiviteter.

Denne veilederen beskriver ferdigheter og teknikker i punktskrift, mobilitet og buk av tekniske hjelpemidler for synshemmede. Den beskriver også hvordan skolen kan tilrettelegge opplæring i slike ferdigheter.