Til hovedinnhold

Vi lager hus

Elevene lager hus, faktisk en hel liten by med boliger, butikker og McDonalds. Alle er med, også eleven som er blind.

  1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 2 MB
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2006
  5. Forfatter: Bente Wetaas Kettler, Edle Marri Jessen, Marit Kolstad

Som lærer har du fått en gruppe der det også er en elev som er blind. Dermed har du tatt imot en spennende utfordring. Det er stor sannsynlighet for at du aldri har arbeidet med barn med denne funksjonshemningen tidligere.

Vi har derfor utarbeidet en liten ”startpakke” til deg. Opplegget er laget på grunnlag av erfaringer fra et prosjektarbeid i skolen. I prosjektet lager elevene hus, faktisk en hel liten by. Ideen er at alle elever, allerede fra den første tiden på skolen, skal få oppleve gleden ved å arbeide i et fellesskap. Stolthet over et felles produkt er en god opplevelse å ha med seg. Det er lettere for elevene å være sammen i friminuttet når de har jobbet sammen i timen.

Synspedagogikk som kan styrke fellesskapet og komme hele gruppen til gode, er det rådgiverne i Statped vil formidle i dette heftet.