Til hovedinnhold

Voice Dream Reader

Voice Dream Reader er en app du kan bruke for å justere tekst slik at den blir lettere å lese. Du kan få teksten opplest med talesyntese. Dette kan være nyttig for personer med nedsatt syn eller behov for lesestøtte.

Appikon. En åpen bok.
  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS
  2. Systemkrav: iOS 11.3 eller senere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.
  3. Utvikler: Voice Dream LLC

I talesyntesen kan du justere talehastighet, språk og stemme. Dokumenter og tekst kan leses opp fra for eksempel:

  • Dropbox
  • Google drive
  • Evernote
  • Bøker (fungerer ikke for e-bøker)
  • iTunes
  • Nettsider