Til hovedinnhold

Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

Veiledningshefte om bruk av Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist.

  1. Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 1 MB (48 sider)
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2013

Målgruppen for dette heftet er lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. Heftet er et supplement til kurs og veiledning fra Statped, og kan også brukes som et oppslagsverk for å finne ut hvordan en konkret oppgave kan utføres. Leseren må ha noe kunnskap om skjermleser og leselist. (Statped 2013)

Det er en forutsetning at programmet Word er satt opp med bestemte innstillinger. Kapitlet «Innstillinger i Word 2010» på side 39 gjennomgår disse innstillingene, og bør derfor leses først.

Ansvarlig for veiledningsheftet er: Nelly Kvalvik i Statped.

ISBN trykt utgave: 978-82-323-0071-6
ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0072-3