Erfaringsfilmer - ervervet hjerneskade og teknologibruk | www.statped.no

Erfaringsfilmer - ervervet hjerneskade og teknologibruk

Filmene viser erfaringer gjort med teknologi som verktøy for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov.  Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid med barn og unge med ervervet hjerneskade.

Book Creator som kommunikasjonsverktøy

Nettbrett i skole-hjem-samarbeid

Digitale tankekart som visuell støtte

Inkluderende verktøy i spesialundervisningen

Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

Nettbrett i spesialundervisninga i vidaregående skule

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!