Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og teknologi | www.statped.no

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.

Erfaringer og metodikk

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Gå til temasiden

Erfaringsfilmer - teknologibruk

Filmene viser erfaringer gjort med teknologi som verktøy for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov. Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid med  barn og unge med kombinerte syns-og hørselstap.

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

I denne veilederen finner du instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en som trenger å finne frem uten å bruke synet, å bruke en smarttelefon eller et nettbrett.

Gå til veilederen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!