Appbibliotek.no | www.statped.no

Appbibliotek.no

Appbiblioteket gir en oversikt over apper til smarttelefoner og nettbrett. Oversikten inneholder apper som kan benyttes som hjelpemiddel og til pedagogisk bruk i barnehage, skole, fritid og arbeid.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Nettsteder

Appene i appbiblioteket er spesielt plukket ut med tanke på tilrettelegging for personer med særskilte behov. Du kan derfor avgrense søket ditt i biblioteket etter funksjonsvansker, men også skolefag, alder og språk. I tillegg finner du apper til IOS, Android og Windows.

Appene i appbiblioteket er spesielt plukket ut med tanke på tilrettelegging for personer med særskilte behov. Du kan derfor avgrense søket ditt i biblioteket etter funksjonsvansker, men også skolefag, alder og språk. I tillegg finner du apper til IOS, Android og Windows.
Appbiblioteket eies og driftes av NAV og utveksler innhold med Statped fra statped.no/laringsressurs.
Nettstedet er utviklet etter retningslinjer for universell utforming (WCAG 2.0)

Appbiblioteket eies og driftes av NAV og utveksler innhold med Statped fra statped.no/laringsressurs.

Nettstedet er utviklet etter retningslinjer for universell utforming (WCAG 2.0)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!