Til hovedinnhold

Investt – film om utvidet praksis i videregående skole

Filmen Investt handler om dropout-problematikk og prosjekterfaringer knyttet til et EU-prosjekt der Statped har vært involvert.

  1. Kategori: Videregående, Filmer (video)

Filmen tar utgangspunkt i elever på Gand videregående skole i Sandnes der de som trenger det, kan søke om mer praksis og mindre teori.

Steffen, Luis og Alexander går på utvidet praksis på Gand videregående skole. De er med i EU-prosjektet Investt, hvor flere europeiske land sammen ser på løsninger for å hindre frafall i videregående skole.

Steffen, Luis og Alexander går på utvidet praksis på Gand videregående skole. De er med i EU-prosjektet Investt, hvor flere europeiske land sammen ser på løsninger for å hindre frafall i videregående skole. I utvidet praksis følger ikke elevene et ordinært opplegg med mye teori og et avgrenset antall praksisuker. Elevene er jevnlig og ofte praksis og skolen forsøker å kople sammen teori og det praktiske arbeidet. Alexander Johansen slet tidligere på skolen både faglig og sosialt. Med utvidet praksis synes han det er lettere å lære fordi det er tid til mange repetisjoner. Steffen Øvstedal og Luis Miguel Sime Pena synes også det er hjelper å jobbe for å bli mer rolig: - Det er mye bedre å lære sånn, spesielt når du har litt problemer med å sitte i ro, sier Luis. - Mindre klasser, mindre bråk, så det er enklere å konsentrere seg når du sitter i timen, sier Steffen. Rådgiver Christine Johannesen i Statped har vært sentral i prosjektet og bidrar i filmen. - Målet med utvidet praksis er at elevene skal komme ut i arbeid. Tanken er at alle kan gjøre noe. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan bidra og gjøre noe, sier hun. Professor Stein Erik Ohna ved Universitetet i Stavanger deltar også i filmen. Han har forsket på elever i alternativ opplæring med utvidet praksis. Han synes Gand skole har fått til mye. - Skolen har fått til en prosess der de diskuterer utfordringer som kan knyttes til opplæring av elever som man anser for ikke å være kvalifisert for å gå i vanlig klasse., sier Ohna.

I utvidet praksis følger ikke elevene et ordinært opplegg med mye teori og et avgrenset antall praksisuker. Elevene er jevnlig og ofte praksis og skolen forsøker å kople sammen teori og det praktiske arbeidet.

Alexander Johansen slet tidligere på skolen både faglig og sosialt. Med utvidet praksis synes han det er lettere å lære fordi det er tid til mange repetisjoner. Steffen Øvstedal og Luis Miguel Sime Pena synes også det er hjelper å jobbe for å bli mer rolig:- Det er mye bedre å lære sånn, spesielt når du har litt problemer med å sitte i ro, sier Luis.- Mindre klasser, mindre bråk, så det er enklere å konsentrere seg når du sitter i timen, sier Steffen.

Rådgiver Christine Johannesen i Statped har vært sentral i prosjektet og bidrar i filmen.- Målet med utvidet praksis er at elevene skal komme ut i arbeid. Tanken er at alle kan gjøre noe. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan bidra og gjøre noe, sier hun.

Professor Stein Erik Ohna ved Universitetet i Stavanger deltar også i filmen. Han har forsket på elever i alternativ opplæring med utvidet praksis. Han synes Gand skole har fått til mye.

- Skolen har fått til en prosess der de diskuterer utfordringer som kan knyttes til opplæring av elever som man anser for ikke å være kvalifisert for å gå i vanlig klasse, sier Ohna.