Til hovedinnhold

3DL- Tredimensjonal læring

Med 3DL kan du visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole.

3DL logo, Three dimensional learning, som en kube.
  1. Kategori: Samfunnsfag, Naturfag, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Pedagogisk bruk av teknologi
  2. Språk: Norsk bokmål og nynorsk. Engelsk
  3. Format: Nettressurs og app til PC/Mac/Chromebook, iOS og Android,Som VR til Occulus Go og 3DL’s egne VR-briller.
  4. Utvikler: www.3dl.no

3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket består av bilder og videoer i 3D og 2D, interaktive VR- og AR-oppgaver og Quiz. Læringsressursen dekker mange temaer i naturfag og samfunnsfag. Med modeller og videoer får elevene bilder som konkretiserer begreper og fenomener. Dette kan støtte begrepsinnlæring og gi bedre faglig forståelse.

På PC kan du ta skjermopptak med lyd, og å legge til egen tekst og tegne på elementene. De interaktive oppgavene gjør at elevene kan delta aktivt og utforske på egenhånd og i samarbeid med andre. Innholdet passer for bruk i barnehage, grunnskole og videregående og er tilgjengelig på alle enheter, også på noen VR-briller.