3DL- Tredimensjonal læring | www.statped.no

3DL- Tredimensjonal læring

Med 3DL kan du visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Fakta og tilgjengelighet

3DL logo, Three dimensional learning, som en kube.

Kategori: Samfunnsfag, Naturfag, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Nettressurser, iOS, Mac, Android, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk bokmål og nynorsk. Engelsk

Format: Nettressurs og app til PC/Mac/Chromebook, iOS og Android,Som VR til Occulus Go og 3DL’s egne VR-briller.

Utvikler: www.3dl.no

3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket består av bilder og videoer i 3D og 2D, interaktive VR- og AR-oppgaver og Quiz. Læringsressursen dekker mange temaer i naturfag og samfunnsfag. Med modeller og videoer får elevene bilder som konkretiserer begreper og fenomener. Dette kan støtte begrepsinnlæring og gi bedre faglig forståelse.

På PC kan du ta skjermopptak med lyd, og å legge til egen tekst og tegne på elementene. De interaktive oppgavene gjør at elevene kan delta aktivt og utforske på egenhånd og i samarbeid med andre. Innholdet passer for bruk i barnehage, grunnskole og videregående og er tilgjengelig på alle enheter, også på noen VR-briller.

 • Dypere begrepsforståelse

  Med ressurser fra 3DL kan du legge til rette for elever med behov for visuell støtte. Med modeller og videoer, får elevene et bilde som de kan knytte begreper og fenomener til. Elevene kan aktivt utforske modellene, få opplest navnene på de ulike delene og se nøyere på små deler. Dette hjelper elever som har vansker med begrepsforståelse, fordi de får mulighet til å gå dypt inn i begrepet og får andre kilder til informasjon enn ren tekst og et enkelt ord/begrep som de kanskje ikke forstår.

  Abstrakte og vanskelige tema

  Med 3D-modellene kan du jobbe med temaer og elementer som vanligvis ikke er tilgjengelige i konkret form og som er vanskelige å forklare. De animerte modellene gir et bilde av for eksempel mikroorganismenes rolle i kroppen, hvordan plantene tar til seg næring eller hvordan en befruktning foregår.

  Omvendt undervisning

  Ressursene fra 3DL egner seg godt for å lage undervisningsvideoer og bruke omvendt undervisning som arbeidsmåte. For elever som strever med konsentrasjon og oppmerksomhet kan det å tilegne seg ny kunnskap hjemme i fred og ro være avgjørende. Muligheten for å se på en video flere ganger vil også hjelpe mange. Det å se bilder og høre noen forklare, tar bort vanskene for de elevene som strever med å lese. Når læreren gir noen reflekterende spørsmål som elevene skal svare på i forbindelse med videoen, får han en oversikt over hva som må forklares og jobbes mer med i fellesskap i klasserommet. Les mer om omvendt undervisning.

  Tilpasset undervisningsopplegg

  Når du som er lærer lager undervisningsvideoer, kan du legge til rette for hver enkelt elev. Du kjenner elevene og vet hva som skal til for å gjøre læringssituasjonen best mulig for dem. Du kan også stille spørsmål og lage oppgaver som passer dine elever. Dersom elevene får oppgaver som er tilpasset dem, har de en mulighet til å mestre og dette kan øke motivasjonen for å lære. 

  Tilrettelegging for hørselshemmede elever

  Videoene du lager kan enkelt tilrettelegges for hørselshemmede elever ved å legge dem inn i iMovie og la tegnspråktolken oversette det som blir forklart. Tegnspråksvideoen kan legges inn i den andre videoen som video i videoen. (lage en kort instruksjon på hvordan dette gjøres i iMovie) Lenke til imovie og explain everything i tilrettelegging for tospråkelige.

  Les mer om iMovie.

  Les mer om explain everything i tilrettelegging for tospråkelige.

 • 3DL er et lisensbasert verktøy. Brukere kan logge på gjennom Feide-ID. Hvert tema er organisert med aktiviteter og modeller. Modellene kan utforskes ved å snu på modellen og se den fra ulike vinkler. Samtidig kan man markere de ulike delene i modellen for å få opp navn og begreper. Lærere kan styre hvilke elementer elevene har tilgang på og hva eleven kan se på gjennom sin enhet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!