Bee-bot | www.statped.no

Bee-bot

Lær om programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning med robotbien Bee-bot.

Fakta og tilgjengelighet

robotbien Bee-bot

Kategori: Syn, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kunst og håndverk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kognitive ferdigheter, Ord- og begrepsopplæring, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering

Format: Programmeringsrobot

Utvikler: Terrapin's Bee-Bot

Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot, med god voksenstøtte, anvendes av barn ned i førskolealder. Den gule, lille bien egner seg derfor godt for introduksjon og begynneropplæring i programmering og koding. 

Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov. Bee-boten har knapper på ryggen du må trykke på for å programmere den, og du trenger ingen tilleggsutstyr, programmer eller app.

Programmering med Bee-bot egner seg godt for å jobbe med:

 • Rom / retning
 • Samarbeid, turtaking og kommunikasjon
 • Problemløsning
 • Estimering og sekvensering

Roboten kan kjøpes hos flere leverandører som distribuerer utdanningsteknologi.

Hva sier forskningen?

Her kan du lese hva forskningen sier om læringsutbyttet ved bruk av programmeringsroboter er for elever med særskilte behov.

Forskning om programmeringsroboter

 • Bee-boten gir deg mange muligheter til å kombinere opplæring i programmering med fagspesifikk læring. Du kan for eksempel bruke Bee-bot i arbeid med bokstaver og begreper, eller når du jobber med matematiske temaer som:

  • Måling
  • tallforståelse
  • addisjon og subtraksjon

  Det er en fordel å ha en matte når du bruker Bee-bot. Du kan bestille ferdige matter eller lage dine egne.

  Mattene har et kvadratisk rutenett med lengde på 15 cm, den samme avstanden som Bee-botens bevegelse. Barna vil med hjelp av rutene regne seg frem til hvor mange ganger en retningstast må trykkes ned for å komme seg til angitt mål. Barna kan også samarbeide om å lage egne matter på blanke ark. Selvlagde matter gir gode muligheter for samarbeid, måling og tegning og tilpasninger til et fag eller emne det skal jobbes med.

  Aktuelle kompetansemål etter 2.trinn (LK 20) 

  Kunst og håndverk: 

  • Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid. 

  Matematikk:

  • Utforske addisjon og subtraksjon og  
   bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag 
  • Lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill 
 •  

 • Programmeringen utføres ved å trykke på retningstaster på toppen av den lille bie-roboten; frem, tilbake, 90 graders sving mot høyre eller venstre. Roboten vil bevege seg 15 cm av gangen i ønsket retning. For økt lengde trykkes det på retnings-tasten flere ganger. To trykk på pilen vil gi en forflytning på 30 cm, tre trykk for 45 cm, og videre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!