Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Hvis eleven skal lese en bok

Vi tar utgangspunkt i app-versjonen til iPad, og ikke nettleserversjonen, i denne beskrivelsen. App-en er vesentlig enklere å navigere i for elever med nedsatt syn.

Dersom du har laget en bok som ivaretar tipsene over vil det være enklere for elever med nedsatt syn og blindhet å navigere i boka. Eleven vil kanskje ha behov for støtte i kortere eller lengre perioder for å lage seg gode strategier når hun skal finne frem i og lese ei bok. Husk at rekkefølge elementene vises på leselist eller med skjermleser (VO) avgjøres av hvilken rekkefølge elementene er satt inn.

Når eleven åpner en bok, åpnes denne i redigeringsmodus. Det er viktig at eleven ikke leser boken i denne modusen. Boken kan leses på to måter; Lesemodus/Reading mode, og Les til meg/Read to me.

Lesemodus/Reading mode

Lesemodus finner du ved å trykke på knappen «Reading mode» øverst til høyre på skjermen når du er inne i en bok. I lesemodus blar eleven i boka selv.

Les til meg/ Read to me-funksjonen

«Les til meg» finner du ved å trykke på «Read to me», som er synlig når du er i lesemodus. I «Les til meg» vil innholdet i boken leses opp automatisk, også alt-tekster som er lagt til. Lydinnspilleringer og videoer starter automatisk, men merk at videoer som er lagt til som lenker ikke spilles av automatisk.

For elever med nedsatt syn

Det kan ofte være nyttig for elevene med nedsatt syn å bruke noen av tilgjengelighetsfunksjonene som er beskrevet i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn. Særlig vil vi trekke frem funksjoner som:

 • Zoom – for å forstørre alt på skjermen
 • Inverterte farger – kan gjøre det enklere å se innholdet

For elever med blindhet

For å lese en bok trenger eleven å mestre VoiceOver-bevegelsene/leselistkommandoene i listen du finner i innledningen.

Det er viktig at eleven har boka i «Lesemodus», og ikke i redigeringsmodus. Når boka er i redigeringsmodus vil menylinjen øverst alltid være synlig, mens den forsvinner når vi setter på Lesemodus. For å gjøre den synlig igjen må du dobbelttrykke med en finger. Her er det viktig å huske på at skjermleseren ikke gir beskjed om at menyen er synlig igjen, den gir bare fra seg et lite lydsignal. For å navigere til menyen; Sett fokus nederst på siden og bla videre.

Funksjoner for å navigere i Lesemodus:

 1. Bla til høyre for å komme til bokhylla
 2. Naviger til boka du vil åpne og aktiver for å åpne den.
 3. Sett fokus øverst på siden.
 4. Sett boka i lesemodus ved å bla til høyre til «Reading mode». Aktiver.
 5. Bla fremover og bakover i boka, og mellom elementer på siden med bla-kommandoene fra listen
 6. Vi anbefaler at eleven setter fokus øverst på siden for hver nye side.
 7. Hvis det kommer en «klunkelyd» som repeteres hver gang eleven prøver å bla til en ny side, uten å lykkes; trykk med en finger midt på skjermen, og prøv igjen.
 8. Ved slutten av boka; Bla mot venstre til «You’ve reached the end of the book», aktiver og naviger til «Done». Aktiver denne.

Les til med/Read to me

Når eleven er i «Lesemodus» kan hun sette på «Read to me»/«Les til meg». Når skjermleseren (VO) er aktivert dobbelttrykker hun med en finger for å åpne menyen med tilgang til «Read to me». Leselisten kan være vanskelig å bruke i «Les til meg»-modus.

For tilgang til menyen i «Les til meg»-modus, dobbelttrykk med en finger på skjermen slik at menyen øverst blir synlig. Trykk så på skjermen en gang med en finger, og sveip til høyre for å sette fokus på menyen. Med leselist kan du gå til toppen av siden med Mellomrom, 1, 2, 3, etter å ha dobbeltrykket med en finger for å få frem menyen.

 • Får å sette på pause: Naviger til «Read to me»-knappen
 • For å avslutte: Aktiver «Done»

Det er dessverre ikke mulig å øke hastigheten på opplesingen i «Les til meg»-modus.

Side 19 av 23