Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator for elever med nedsatt syn og blindhet

Book Creator inneholder mange visuelle elementer som kan være utfordrende for barn med nedsatt syn og blindhet. Book Creator er til en viss grad tilgjengelig, men det er ikke alt som er like enkelt.

Barnet vil ofte trenge støtte til å beskrive bilder og figurer, og til navigering, men det er flere tilpasninger som kan gjøre det enklere for barn med nedsatt syn og blindhet. Vi har tatt utgangspunkt i app-en som du kan laste ned på iPad. Særlig for elever med blindhet vil nettleserversjonen være helt annerledes, og enda mer utfordrende å navigere i.

En større iPad kan være nødvendig til barn med nedsatt syn, mens barn med blindhet kanskje kan få bedre oversikt på en som er mindre. Eksternt tastatur eller leselist med punkttastatur vil vi uansett anbefale.

Vi har delt inn denne siden i 3 deler med tips:

 1. Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven
 2. Hvis eleven skal lese en bok
 3. Hvis eleven skal lage en bok selv

Hver del innledes med tilrettelegging som gjelder både barn med nedsatt syn og blindhet, deretter er det egne avsnitt for hensyn det er nødvendig å ta kun om eleven har nedsatt syn eller blindhet.

Vi vil også anbefale deg å sette deg inn i de ulike tilgjengelighetsmulighetene som ligger i en iPad. Dette finner du i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn, og Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Den første er rettet som barn med nedsatt syn, mens den siste er mer rettet mot barn med blindhet. For barn med blindhet vil du også finne mer detaljert informasjon i ressursen Smartteknologi med skjermleser – Hvordan bruke smartteknologi med skjermleser.

For elever med nedsatt syn vil tilgjengelighetsfunksjonen Zoom være nyttig å mestre godt, mens elever med blindhet har behov for å mestre god bruk av VoiceOver (VO), som er iPad-ens skjermleser. I tillegg anbefaler vi å koble en leselist til iPad-en, da dette vil gi muligheter for enklere navigering i Book Creator-appen.

De viktigste VoiceOver-bevegelsene du vil trenger er:

 • Bla til neste/forrige element på siden eller i menyen: Sveip til høyre/venstre med en finger.
 • Bla mellom sidene i boka: Sveip til høyre/venstre med tre fingre.
 • Aktiver (markert objekt/valg): Dobbelttrykk med en finger.
 • Sett fokus øverst på siden: Trykk med fire fingre øverst på siden.
 • Sett fokus nederst på siden: Trykk med fire fingre nederst på siden.
 • Lukk meny: Trykk med en finger på venstre del av skjermen, og aktiver (dobbelttrykk)

De viktigste leselist-kommandoene du vil trenger er:

 • Bla til neste element på en side/i en meny: Mellomrom, 5 (eventuelt bla fremover-knapp).
 • Bla til forrige element på en side/i en meny: Mellomrom, 2 (eventuelt bla bakover-knapp).
 • Bla til neste side i boka: Mellomrom, 1, 3, 5 (bare i lesemodus)
 • Bla til forrige side i boka: Mellomrom, 2, 4, 6 (bare lesemodus)
 • Sett fokus øverst på siden: Mellomrom 1, 2, 3.
 • Sett fokus nederst på siden: Mellomrom 4, 5, 6.
 • Aktiver (markert objekt/valg): Mellomrom, 3, 6 eller markørhenter.
 • Lukk meny: Mellomrom 1, 2.

NB: Vi anbefaler at du skriver ut/lærer deg funksjonene på denne listen, da du vil finne igjen begrepene senere i ressursen, men uten beskrivelser av hvordan du gjør det.

Side 17 av 23