Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Hvis eleven skal lage en bok selv

Barn med nedsatt syn eller blindhet vil kunne ha nytte av å skrive inn tekst ved hjelp av diktering.

 • Se etter mikrofonsymbolet for å starte diktering. Du stopper den igjen ved å trykke på skjermen.
 • Hvis du har VoiceOver aktivert:
  • Dobbelttrykk med to fingre for å aktivere diktering når skjermleseren (VO) er aktivt.
  • På eksternt tastatur; Dobbelttrykk på Control-tasten for å starte og stoppe diktering.

For elever med nedsatt syn

Det kan ofte være nyttig for elevene med nedsatt syn å bruke noen av tilgjengelighetsfunksjonene som er beskrevet i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn. Særlig vil vi trekke frem funksjoner som:

 • Større tekst – gjør teksten større i menyene og i feltet der eleven selv kan legge til egen tekst
 • Zoom – for å forstørre alt på skjermen
 • Inverterte farger – kan gjøre det enklere å se innholdet

Barn med nedsatt syn vil kanskje ha behov for å bruke hele skjermen til å tegne eller skrive på. Tegningen eller teksten kan eventuelt forminskes når barnet er ferdig, men pass på at det fortsatt er så stort at barnet kan se det uten forstørring, om mulig. For barn med nedsatt syn kan det være en god støtte med en penn til iPad-en for å tegne og skrive med.

For elever med blindhet

En elev med blindhet vil ha behov for støtte de første gangene hun skal lage en egen bok. Bruk av leselist sammen med skjermleseren (VO) kan gjøre det enklere å lage en bok, men det lar seg også gjøre uten.

Merk at skjermleseren noen ganger navigerer i bokhylla, selv om det visuelt på skjermen ser ut som du er inne i redigeringsmodus i en bok. For å komme deg bort fra bokhylla, så må du sette fokus øverst eller nederst på siden. Hvis du setter fokus øverst, kommer du til menylinjen, hvis du setter fokus nederst kommer du til «Right arrow» inne i boken. Som en generell anbefaling bør du sette fokus øverst eller nederst på siden hvis du mister oversikt over hvor du er.

Funksjoner for å lage egen bok:

 1. Sett fokus øverst på siden, bla til «New book». Velg lay-out. Vi anbefaler å bruke Landscape.
 2. Gi boken et navn:
  • Stå i bokhyllen
  • Sett fokus nederst på siden.
  • Bla bakover til du kommer til «Book Author».
  • Aktiver menyen.
  • Bla til høyre til du kommer til Tekstfelt. Aktiver og rediger tittel.
  • Lukk meny.
  • Merk at skjermleseren ikke alltid leser det nye navnet på boka før appen er restaret.
 1. Naviger til boka du vil åpne og aktiver for å åpne den. Sett fokus øverst på siden, bla til «Add item» og aktiver. Bla til det du ønsker å legge til, aktiver. For å navigere i disse menyen bruker du bla og aktiver.
 2. Hvis du skal legge til taleopptak navigerer du til tidsangivelsen, og aktiverer både for å starte og stoppe opptaket.
 3. For å sette fokus inne i boka; Sett fokus nederst på siden, og bla bakover.
 4. I redigeringsmodus blar du videre ved å velge «Right arrow». Hvis du er på bokas siste side vil skjermleseren si «Right arrow pluss», og du vil da legge til en ny side ved å velge denne.
 5. For å legge til alt-tekst må bildet være i fokus. Velg «Inspektor-knapp» fra menylinja. Det visuelle symbolet er en liten i med ring rundt. Under «Accessibility/Tilgjengelighet» skriver du inn alt-teksten. Lukk meny.
 6. Vi anbefaler at det er få elementer på hver side, og at det kun er et element av samme type. For eksempel bare en lydfil, en tekstfil, osv. Elementer av samme type vil legge seg oppå hverandre, noe som gjør at man senere kun får tilgang til det siste av dem.

Side 20 av 23