Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn og unge som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer. Noen har ikke talespråk og trenger alternativ kommunikasjon. Andre har utydelig, forsinket eller svak tale og trenger kommunikasjonsformer som støtter talespråket.

Book Creator egner seg som verktøy for disse eleven fordi en kan velge ulike måter å formidle på. Du kan kombinere symboler, bilder, video, tekst og tale.

Det kan være fint for nærpersoner å kjenne til elevens måte å kommunisere på, litt om eleven og elevens interesser. Her er et eksempel på en bok som handler om en gutt og hvem han er.

Gå til bookcreator.com for å lese boka "Boka om meg".

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 14 av 23