Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator og bryterstyring

Book Creator kan brukes med bryter. Dette gjør at elever med behov for bryterstyring blir mer selvstendige i sin produksjon av lærestoff.

Når du skal bruke Book Creator med bryter, må bryter og iPad kobles sammen. Du kan koble iPaden med flere brytere, og du kan gjøre mange innstillinger i iPaden. I denne korte instruksjonsfilmen under skal du få en innføring i hvordan koble iPaden med bryteren iSwitch slik at du kan styre iPaden med en bryter. Her kan du lese bruksanvisningen til iSwitch.

Filmen under viser hvordan bryterstyring fungerer i Book Creator.

Elever som bruker bryter, kan bruke de fleste av funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene må de ha noe hjelp til. Derfor kan det være lurt å samarbeide i par.

Elevene kan åpne appen Book Creator og velge "New Book". Deretter kan de velge utformingen på boken og sette inn bilde eller film, enten fra biblioteket eller kameraet.

De kan sette inn snakkeboble med tekst og sette inn tekst i tegneseriestil. Elever som bruker bryter, trenger hjelp til å flytte snakkeboblen og tegneserieteksten til aktuelt sted. De må også få hjelp til å sette inn klistremerker, endre farge og mønster på bakgrunnen og til å scrolle.

De kan gjøre lydopptak og sette inn lydopptaket, men må få hjelp til å plassere lydfilen på ønsket sted.

Eleven kan sette inn former som stjerne, firkant, sirkel, pil og lignende. Eleven som bruker bryter, må få hjelp til å flytte formene til aktuelt sted. De kan sette inn filer og kart, men vil trenge noe hjelp til å sette inn lenker fra nettet. Eleven vil med bryter kunne kopiere den ønskede youtube-videoen, men må ha noe hjelp til å sette den inn og å flytte den til rett sted.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 15 av 23