Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator og nedsatt hørsel

Book Creator gir muligheten til å visuelt formidle et innhold visuelt ved hjelp av bilder, filmer og tekst. For personer med nedsatt hørsel kan appen derfor være en god støtte for både å forstå og gjøre seg selv forstått. Book Creator kan gi barnet støtte til:

 • Forberedelse av dagen
 • Gjengivelse av dagen som har gått
 • å arbeide med kompetansemål eleven skal nå
 • Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler som kan bli formidlet som støtte i opplæring av sosiale ferdigheter Les mer om disse metodene her.
 • omvendt undervisning

Forhold å ta hensyn til

Når du bruker Book Creator med barn som har nedsatt hørsel, må du ta hensyn til både auditiv og visuell bakgrunnsstøy i undervisningsrommene. Følgende forhold bør ivaretas:

Lytteforhold

 • Lyd som hindrer barnets oppfattelse av tale, regnes som støy. Lyd som normalhørende ikke oppfatter som støy, kan være svært forstyrrende for den som bruker høreapparat eller CI.
 • Bakgrunnsstøy som ventilator, vaskemaskin og støy fra leker er forstyrrende
 • Andre som prater i rommet, kan være forstyrrende

Lysforhold

 • Hørselshemmede er avhengig av gode lysforhold, både på den som snakker og på et skjermbilde, for at munnavlesning skal fungere optimalt. Munnavlesning betyr å oppfatte tale ved å se oppmerksomt på den som snakker. Det inkluderer også tolkning av kroppsspråk, ansiktsuttrykk, gester og aktiv lytting.
 • Visuell støy
 • Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås.

Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper

 • Mindre grupper skaper mindre støy
 • Det er lettere å kommunisere uanstrengt i liten gruppe

Hørselstekniske hjelpemidler, lyd og mikrofoner

 • Lydutjevningsanlegg
 • Teleslynge
 • Og/eller bærbare mottakere (FM-utstyr)

God lyd

 • Det er krav til hvor lang etterklangstiden skal være i undervisningsrom hvor hørselshemmede er til stede. Undervisningsrom må derfor få målt etterklangstiden.

Les mer

Hørselsnedsettelse og fysisk tilrettelegging

Hørselstap og teknisk tilrettelegging

Nedsatt hørsel og praktiske tips til pedagogisk tilrettelegging

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 21 av 23