Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

Barnehage

For yngre barn som ikke har lært seg å lese og skrive, men bruker tegn, er Book Creator godt egnet som kontaktbok mellom hjem og barnehage. I appen kan det legges inn bilder, videoer og tekst om hendelser fra dagen for å gi visuell støtte til barn som har behov for hjelp til å sette ord på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på.


I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får synliggjort språket sitt og bruker varierte formidlingsformer og uttrykksformer. Book Creator er et godt egnet verktøy for å lære seg et digitalt verktøy på en aktiv, målrettet og lærende prosess. Ved bruk av digitale verktøy i barnehage bør ikke dette bli et tilbud som passiviserer barn, men ha voksne som er gode rollemodeller.

Skole

For barn som har begynt på skolen, skal grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter utvikles gjennom hele opplæringsløpet. For barn som følger opplæringslovens § 3-4 Opplæring i og på norsk teiknspråk i grunnskolen (udir.no), skal eleven opparbeide seg følgende grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk som er integrert i kompetansemålene

 • uttrykke seg muntlig
 • utrykke seg skriftlig
 • kunne avlese tegnspråk
 • digitale ferdigheter

Bruk av Book Creator i opparbeidelse av kompetansemålene

 • Kombinere bruk av bilder, lenker, egne og andres tegnspråkvideoer og tekst
 • Løse oppgaver med ulike medier - velge selv om man vil bruke tekst, bilder, video og lenker
 • Ha en dialog med lærer hvor eleven kan sende inn lekser og få tilbakemeldinger fra lærer på oppgaven. Lærer har en vurderingsmulighet siden oppgaven er levert på film. Dette kan gjøres på en læringsplattform som for eksemepl Showbie
 • Sammen med lærer ha mulighet til å både avlese og produsere filmer med bestemt tema.
 • Lage egne e-bøker som er tospråklige
 • Bruke stillbilder fra Tegnordboka

Tilrettelegginger for at eleven skal nå kompetansemålene

 • Oversette tekster fra pensum til tegnspråk ved å lime inn bilde av tekst og legge ved en tegnspråkvideo
 • Gi omvendt undervisning slik at eleven kan være forberedt til fellesundervisning
 • Lage en bok med stoff fra lærebøker oversatt / gjengitt på tegnspråk

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 22 av 23