Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Hvorfor bruke Book Creator

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator gir deg mulighet til å formidle på mange ulike måter. Ved å variere mellom skrift, tale, bilde og video, ivaretar du elevenes forskjellige behov. Når en felles læringsressurs for klassen inneholder flere veier til kunnskap, kan alle finne sin inngang og ulike formidlingsmåter likestilles.

Book Creator kan brukes med brytere og øyestyring og er tilgjengelig for synshemmede. For elever med hørselshemming kan du sette inn tegnspråkvideoer.

Gå til bookcreator.com for å lese boka "Eksempelbok på arbeidsmåter".

Det er enkelt å lage bøker med appen, og bøkene kan inneholde:

  • Bilder
  • Tegninger
  • Tekst
  • Video
  • Lyd
  • Hyperlenker
  • Kart

Når du lager egne læringsressurser med appen, kan du ta hensyn til elever som har behov for å få fagstoffet forklart på en annen måte. Du kan lese inn teksten, legge til ordforklaringer og lenker. Du kan også trekke inn lokale forhold og på den måten gjøre fagstoffet mer gjenkjennelig for elevene.

Book Creator egner seg godt til å jobbe med tverrfaglige tema, slik Fagfornyelsen legger opp til. Elevene kan lage bøker med bilder og videoer som de selv har tatt. Bøker kan slås sammen og blir da kapitler i en felles bok.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 2 av 23