Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Organisere skolearbeidet med Book Creator

Organisering av skolearbeid kan være krevende, spesielt for de som har utfordringer knyttet til arbeidsminnekapasitet. Dette kan være elever med ADHD, ervervet hjerneskade, autisme eller lese- og skrivevansker. Den energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig grad samles på en plass. Samtidig er det hensiktsmessig å veilede elevene på hvordan de selv kan holde orden slik at de kan bli mer selvstendige.

Med Book Creator kan du opprette bøker for ulike emner og fag og sette dem i ulike bokhyller. Dette gir oversikt og struktur. i filmen under kan du se hvordan du gjør det.

Side 12 av 23