Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Planer i Book Creator

Planer

Book Creator egner seg til å lage plan for dagen, timen eller en annerledesdag. Bruk de 7 H-ene når du legger inn informasjon i planene. De 7 H-ene kan du lese mer om på temasiden "Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet".
Når du bruker Book Creator som digital plan kan du legge inn alle de elementene som eleven trenger. Eksempler kan være:

  • Rekkefølger
  • Bildestøtte
  • Fonttype og størrelse
  • Lydfiler

På nettbrettet kan elevene få teksten opplest. Dette er tilretteleggelser som noen få er avhengig av, men som er nyttige for alle. Bruk av planer er en støtte som strukturerer og gir oversikt for elever som lett kan miste konsentrasjonen, utagere eller bli engstelige ved uforutsigbare hendelser. Gode planer gjør også informasjon tilgengelig for elever med sansetap og lese- og skrivevansker.

Side 8 av 23