Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Book Creator og syn

Book Creator inneholder mange visuelle elementer som kan være utfordrende for barn med synsvansker. Barnet vil trenge hjelp til å synstolke bildene og til navigering.

Det er flere tilpasninger som kan gjøre arbeidsprosessen lettere for barn med en synsvanske:

  • "Read to me"-funksjonen leser opp teksten som er lagt inn. Talehastighet og volum kan justeres.
  • Det er mulig å skrive alternativ tekst (ALT) til bildene og illustrasjoner. Marker bildet, trykk på (i), tilgjengelighet, og skriv inn ALT-teksten.
  • Bilder, tekst, tegning og tekst som er laget med tegnefunksjon, lydfil-ikon og videofiler, kan justeres i størrelse.
  • Du kan justere både tekststørrelse, font, og farge på tekst.
  • Du kan justere fargekontrastene i boken.
  • Skriv inn tekst ved hjelp av diktering.

Filmen viser hvordan du kan legge til rette for barn med nedsatt syn.

Side 17 av 20