Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Instruksjonsvideoer for Book Creator - iPad

Opprette ny bok

Sette inn tekst

Kopiere, slette, slå sammen bøker og dele

Diktering

Sette inn lydfiler

Sette inn bilde og video

Sette inn video fra YouTube

Endre bakgrunn

Sette inn kart i Book Creator

Autotegning

Penn

Sette inn former

Sette inn paneler

Side 4 av 20