Til hovedinnhold

Britiske skoler med interessante teknologierfaringer

Statped har besøkt flere skoler i London som har gjort spennende erfaringer med teknologi i spesialundervisning og inkludering.

  1. Kategori: Barnehage, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer

Statped har besøkt flere skoler i London som har gjort spennende erfaringer med teknologi i spesialundervisning og inkludering.

Anson Primary School er en London-skole som ligger langt fremme i å integrere teknologi i skolehverdagen. Se hvordan de skaper en inkluderende skole og ivaretar elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring.

Inkludering med animasjon

Oakdale Infant School i London er en ordinær skole for barn fra fire til seks år som har jobbet mye med å bruke teknologi i undervisningen som et ledd i inkluderingsarbeidet. En interessant observasjon var bruken av programmet 2animate. Dette er en animasjonsapp som er mye bruk i England, men lite i Norge. 2Simple Software heter programleverandøren, og de har mange små programmer som er enkle å bruke. Elevene jobbet i eget datarom to og to sammen rundt pc-en.

Temaet vi observerte, var pingvinens livsløp, og elevene skulle, etter lærerens gjennomgang, lage en animasjon om de ulike stadiene av livsløpet. Læreren modellerte bruken av programmet siden det var første gang elevene brukte det. Etter tre minutters innføring av programmet og modellering av arbeidsmetode var elevene godt motivert og i full gang med å gjennomføre arbeidsoppgaven.

Bruk av animasjonsappen viste at dette var noe alle elevene kunne være med på. Det åpnet for differensiering, og en unngår segregering og stigmatisering av elever med læringsutfordringer.

Nettbrett i læringsarbeid

The Cedars Primary School er en spesialskole for barn som har sosiale, emosjonelle og atferdsmessige vansker, og som også har gjort interessante teknologi erfaringer. Skolen har 60 elever fra fire til elleve år. De fleste er gutter. Undervisningen foregår hovedsakelig i små grupper. I tillegg finnes det spesialister som gir individuell opplæring, blant annet logoped. Skolen samarbeider med elevens lokal skole, og noen elever blir helt eller delvis overført til hjemmeskolen etter en tid.

Skolen hadde ett gruppesett med iPader som var satt opp likt med apper til bruk i ulike fag, både med verktøyapper og øvingsapper. iPadene var godt beskyttet med et cover i styropren.

I en av klassene ble appen «Explain Everyting» brukt til å beskrive ulike materialer. Læreren startet opplæringen med å vise noen av de viktigste funksjonene i appen, som de skulle bruke for første gang. Hun modellerte bruken og fortalte om oppgaven som elevene skulle arbeide med. Læreren hadde med utvalgte objekter og gjennomgikk kort begrepene som var aktuelle å bruke.

Elevene valgte tre objekter, tok bilde av dem og produserte en lydfil hvor hvert objekts utseende og egenskaper ble beskrevet. Etterpå ble det lyttet til den innspilte lyden, og de fleste elevene skrev tekst ut fra egen innspilt diktat.

Da Statped var på besøk, fant en av elevene et tegneverktøy i appen på egen hånd. Eleven viste denne muligheten til læreren, og eleven mye positiv feedback for oppdagelsen. Læreren viste de andre elevene muligheten, og alle endte opp med å lage en tegning i sin egen presentasjon.

Vi erfarte at skolen hadde god struktur, felles pedagogisk plattform for undervisning og bruk av teknologi som et sentralt metodisk verktøy.

Digital læring for autister

Riverside School i London er en av skolene som har tatt teknologi systematisk i bruk overfor elever med særskilte behov. Skolen ble nylig premiert av den britiske organisasjonen for IKT i utdanningen. Riverside School er samlokalisert med en ordinær skole, men har flere avdelinger for elever med særskilte behov.

En gruppe med autister har et klasserom innredet med pc-er og Smartboard. Under vårt besøk fikk vi demonstrert hvordan de jobbet med begrepstrening. Pizza var dagens tema. Felles nettsøk etter ingredienser, tegning av pizza og det å lage sin egen digitale pizza var noe av innholdet.

I en av gruppene for multifunksjonshemmede elever brukes iPad og apper som en naturlig del av kommunikasjon og sansemotorisk trening. Avdelingen bruker teknologi i kommunikasjon med foreldrene og jobber systematisk både med bryterstyring og nettbrett.

En app som ved berøring viser et fargerikt mønster, og som samtidig vibrerer, var mye brukt til sansestimulering. Avdelingen henter inspirasjon og konkrete ideer fra Flo Longhorn, som er en britisk kapasitet på feltet. Hun deler jevnlig ut tips og ideer på sin nettside.


Statpeds besøk ved London-skoler kom i stand som ledd i besøk på BETT, arrangert av Norsk pedagogisk dataforening (NPeD).