Til hovedinnhold

Chromebook og tilgjengelighet

Informasjon om Chromebook og tilpasninger og tilgjengelighet for blinde og svaksynte og for dem som trenger lese- og skrivestøtte.

Chromebook er en bærbar PC som kjører Chrome operativsystem. Den har en svært liten harddisk, noe som begrenser muligheten for å laste ned programvare. De fleste applikasjoner arbeider som tillegg i Chrome. Dette gjør at du bør være tilkoblet Internett, og lagring foregår i skyen. Det er mulig å arbeide med Chromebook uten ha Internett, men da er det flere av funksjonene som ikke vil fungere.

Du må logge på maskinen med en konto fra Google. Som produksjon- og samhandlingsverktøy kan du bruke G Suite for Education, som blant annet består av tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Du kan også bruke Office 365 på en Chromebook.

Min Chromebook er ikke som din

Det er flere produsenter som lager Chromebooks, og de kan fungerer ulikt fra modell til modell. På de fleste nye maskiner kan du laste ned apper for Android, men dette er avhengig av type og versjon av operativsystemet.

Chromebook for svaksynte eller blinde elever

For at elever som er svaksynte, skal kunne bruke Chromebook, er det ofte behov for en stor ekstraskjerm. Det kan også være behov for å koble til en ekstra mus. Ved å bruke et eksternt tastatur vil muligheten til å benytte noen av de viktigste hurtigtastene kunne forsvinne, og det må derfor prøves ut for hver enkelt bruker.

For å gjøre Chromebook tilgjengelig må en svaksynt eller blind ha hjelp med å sette opp de innstillingene som trengs for å få et best mulig utgangspunkt for en god opplevelse. Chromebooks operativsystem kan stilles til å bruke norsk språk.

ChromeVox

ChromeVox er den innebygde skjermleseren til Chromebook og kan aktiveres ved å trykke Ctrl + Alt + Z. Når ChromeVox aktiveres, vil den gi mulighet til å få lest opp det som blir markert på skjermbildet ved å navigere med tastatur eller musepeker. ChromeVox er tilgjengelig med norsk tale.

Forstørring

Forstørring fungerer bra i Chromebook. Der er det også flere innstillinger som kan gjøre brukeropplevelsen god. Du kan forstørre alt ved å trykke Ctrl + Shift + pluss/minus, eller kun forstørre den aktive siden ved å trykke Ctrl + Alt + to fingre opp/ned. Denne muligheten til å endre forstørring kjapt og enkelt kan gjøre det lettere å holde oversikt over skjermbildet. Du kan også forstørre ved å holde CTRL og trykke +, men det går bare opp til 500 % (fem ganger forstørring). Bruker du derimot forstørring ved å forandre skjermoppløsningen (CTRL + SHIFT + pluss/minus), kan du forstørre ytterligere ved å bruke CTRL + pluss.

Fargekontrast

Fargekontrast er en funksjon som gjør det mulig å endre kontrasten i bildet. Dette er bra for dem som sliter med lysømfintlighet eller fargekontraster. For å aktivere fargekontrast trykker du Ctrl + Skift + H. Det kan derimot være tungvint å endre kontrastene i Chrome, ettersom dette krever et temavalg i nettleseren, men når dette er gjort, bør det ikke være et problem å skifte mellom kontrastene.

Tekstgjenkjenning

For å få gjort bilde av tekst om til redigerbar tekst og dermed tekst som kan leses med syntetisk tale kan du ta bilde av teksten med mobiltelefonen og laste dette opp til Google Drive. Hvis du høyreklikker på bildet og velger åpne med Google dokumenter vil bildet bli åpnet i dokumentet. Teksten fra bildet blir gjenkjent og legger seg under bildet og du kan redigere eller få den opplest.

Lydbøker

På Chromebooks som støtter nedlasting av Androideapper kan du laste ned appen Tibi. Da kan du spille av lydbøker i DAISY-format fra Statped og Tibi. De fleste e-bøkene (Smartbok, Brettboka og så videre) fra forlagene fungerer fint på Chromebook.

Skjermopptak

Du kan ta skjermopptak eller skjermbilder slik:

  1. Trykk på Shift + Ctrl + Vis vinduer .
  2. I menyen nederst velger du Skjermopptak .
  3. Velg et alternativ: Ta opp hele skjermen. Ta opp deler av skjermen. Ta opp vinduer.

Book Creator

Book Creator er en mye brukt app i skolen. Den finnes også som app til Chromebook. Appen virker på samme måte som for iPad og Android. Les mer om Book Creator.

Tankekart

Det finnes flere tankekartløsninger som kan brukes med Chromebook. Det er viktig at det er mulig å sette inn lydfiler og bilder/video i tankekartet, da dette er en god støtte i læringsarbeidet. I betalingsversjonen av Mindomo kan du spille inn lyd og sette inn bilder. I tillegg kan du lage løse noder.