Dash | www.statped.no

Dash

Lær om programmering på en lekbasert måte med roboten Dash.

Fakta og tilgjengelighet

Roboten Dash

Kategori: Syn, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kunst og håndverk, Matematikk, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, Konkret materiell, iOS, Android, Ord- og begrepsopplæring, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering

Språk: Engelsk

Format: Robot og app; Android og iOS

Utvikler: Wonder Workshop

Med roboten Dash kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering.

Dash passer for barn ned i førskolealder og du kan bruke roboten til å:

 • Bli kjent med programmering
 • Lære å omgjøre instruksjoner til handlinger
 • Få praktisk erfaring i å kode med symboler og blokker
 • Erfare nødvendigheten av presisjon innen koding
 • Erfare hvordan feilsøking gjøres for å finne en feil i koden
 • Jobbe med prøving og feiling
 • Kommunikasjon og samarbeid

Roboten er utviklet av Wonder Workshop og kan kjøpes hos flere leverandører som distribuerer utdanningsteknologi.

Hva sier forskningen?

Her kan du lese hva forskningen sier om læringsutbyttet ved bruk av programmeringsroboter er for elever med særskilte behov.

 • Med Dash kan du jobbe konkret med programmering. Koden du programmerer i en app blir synlig gjennom roboten. Dette kan være med på å gjøre programmering lystbetont og motiverende.

  Det å prøve og feile er en viktig del av programmering. Utfører roboten feil kommando, må du tilbake i blokkene og endre til riktig kommando. Programmering med Dash legger med det opp til samarbeid og kommunikasjon mellom elever, og lar elevene jobbe med prøving og feiling på en naturlig måte. Programmering med roboten er derfor godt egnet til å lære om algoritmisk tenkning.

  Programmering med roboten kan ufarliggjøre det å gjøre feil. Dette gjelder spesielt for elever med autismespekterforstyrrelser som ofte har utfordringer med å ta instruksjoner og det å tørre å feile.

  Programmering trenger ikke være et eget fag, men kan med fordel kombineres med de fleste fag og tema. Det er valg av app og det pedagogiske opplegget knyttet til programmeringen, som avgjør vanskelighetsgraden på oppgaven. Roboten kan derfor brukes til å øve på spatiale ferdigheter eller til mer avanserte problemløsende oppgaver.

  Programmering knyttet til fagspesifikt arbeid gir nye innfallsvinkler til læring. Roboten Dash kan derfor være en god inngang til læring for elever som opplever lite motivasjon og mestring i et fag.

 • Siden Dash kan bevege seg er det hensiktsmessig å bruke han sammen med konkreter. Du kan la Dash og programmering få en naturlig plass i matematikkfaget ved å bruke han sammen med målestokk og duploklosser. Du kan jobbe med:

  • Avstander
  • Hastighet
  • Rom/retning
  • Måling
  • Vinkler og grader

  I norskundervisingen kan elevene programmere Dash til å kjøre til bokstaver, ord eller begreper.

  I appen «Go» kan du spille inn egne lyder til roboten. Dette er en fin startaktivitet til programmering hvor lærer at du kan ta kontroll over teknologien og bruke den slik du vil.

  Dash har en robotvenn som heter Dot. Han er en liten ball som kan programmeres til å «snakke» med Dash.

  Det finnes flere tilleggspakker som kan bestilles med Dash. Andre apper du kan bruke med Dash og Dot  er:

  • Wonder
  • Path 
  • Xylo
 • For å kode Dash laster du ned gratisapper til din digitale enhet. De ulike appene tar deg gjennom programmering på ulike nivå, og du bestemmer vanskelighetsgrad selv. Dash kan derfor brukes for mange aldersgrupper. 

  • Go for Dash & Dot: I denne appen kan du kjøre Dash med en fjernkontroll. Du kan spille inn ulike lyder og legge de inn på Dash. Under «Ideas» finner du mange forslag til aktiviteter du kan gjøre med Dash.
  • Med Blockly Jr: Lær programmering med ikonbaserte symboler. Du setter sammen kommondoene i blokker og Dash vil utføre det du har programmert. Dette er en app som passer godt for de yngste. Jobber du med andre vil samarbeid og kommunikasjon bli viktig.
  • Blockly: Dette er et program med dra-og-slipp-blokker som du bruker til å programmere. Den gir en grunnleggende innføring i programmering. Programmet er på engelsk, men gir mye visuell støtte og kan derfor fungere godt også for de litt yngre barna. I Blockly kan du kode Dash og Dot sammen. Slik kan de snakke sammen eller utføre ulike aktiviteter.
  • Path: Her kan du tegne banen som Dash skal kjøre, og du kan legge inn kommandoer på veien. Appen passer for de som skal i gang med programmering, eller som opplever blokk-koding for vanskelig.
 • Dash styres fra ulike apper. De ulike appene har ulike tilnærminger til programmering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!