Til hovedinnhold

Dash

Lær om programmering på en lekbasert måte med roboten Dash.

Roboten Dash
 1. Kategori: Syn, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kunst og håndverk, Matematikk, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Android, Ord- og begrepsopplæring, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering
 2. Språk: Engelsk
 3. Format: Robot og app; Android og iOS
 4. Utvikler: Wonder Workshop

Med roboten Dash kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering.

Dash passer for barn ned i førskolealder og du kan bruke roboten til å:

 • Bli kjent med programmering
 • Lære å omgjøre instruksjoner til handlinger
 • Få praktisk erfaring i å kode med symboler og blokker
 • Erfare nødvendigheten av presisjon innen koding
 • Erfare hvordan feilsøking gjøres for å finne en feil i koden
 • Jobbe med prøving og feiling
 • Kommunikasjon og samarbeid

Roboten er utviklet av Wonder Workshop og kan kjøpes hos flere leverandører som distribuerer utdanningsteknologi.

Hva sier forskningen?

Her kan du lese hva forskningen sier om læringsutbyttet ved bruk av programmeringsroboter er for elever med særskilte behov.