Evernote | www.statped.no

Evernote

Med appen Evernote kan du ta notater, arkivere og dele. Den er godt egnet for elever med behov for struktur og støtte til organisering av arbeid og gjøremål. 

Fakta og tilgjengelighet

Evernote appikon, et grønt elefanthode

Kategori: Hørsel, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Autismespekter, AD/HD, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Struktur, Web

Språk: Norsk og engelsk

Utvikler: Evernote

I Evernote kan du lage og organisere digitale notatblokker på din foretrukne måte og samle det på én plass. Notatene organiseres i oversiktlige notatbøker som du kan lage ved hjelp av ulike formater som tekst, tegning, video, foto og lydopptak. Innholdet i notatene er søkbart, og du kan hente frem ønsket innhold på en enkel måte. Du kan enkelt navigere ved å trykke på ulike ikoner. Appen er spesielt egnet for elever fra mellomtrinnet og oppover, men kan anvendes av yngre elever ved god opplæring og voksenstøtte.

 • Den digitale notatblokken er et godt verktøy for alle elever, og den kan være spesielt nyttig for personer med behov for struktur og støtte til organisering. Herunder elever med ADHD, autismespekterforstyrrelser eller andre utfordringer knyttet til konsentrasjon eller hukommelse. Alarm- og huskelistefunksjon gir påminnelser som skaper oversikt. En samling av alle notatblokker på én plass kan skape trygghet, struktur, forutsigbarhet og avlasting for arbeidsminnet. Tekstproduksjon med visuell og auditiv støtte kan være et godt redskap for personer med språkvansker, hørselshemning eller lese- og skrivevansker.

  I Evernote kan du bruke flere formater når du jobber med fagstoff. Når du legger til rette for at eleven får støtte til struktur og organisering, kan det redusere stress og hjelpe eleven til å fokusere på det som er viktig. På den måten kan verktøyet bidra til selvstendig deltakelse i felleskapet. Ulike funksjoner og mange mulige formater i tekstproduksjonen vil gi støtte til elever med spesifikke vansker, som for eksempel dysleksi. Bruk av bilder og diktering i tekstproduksjon vil kunne kompensere for den spesifikke vansken, slik at eleven kan jobbe selvstendig med fagstoff i fellesskapet. 

 • Tips og ideer

  • Verktøyet kan erstatte andre notatbøker i skolen
  • Lever og motta lekser på en tilpasset måte
  • Skap notater med tekst, foto, video, PDF, weblinker, lydinnspilling, eller en kombinasjon.
  • Notatbøker kan sorteres etter fag eller tema på en oversiktlig måte
  • Innholdet kan deles mellom flere personer. For eksempel mellom lærer og elev, lærer og foresatte, eller mellom elever. Programmet er godt egnet for samarbeidslæring der alle elever kan delta på en tilpasset måte
  • Lærer kan gi tilbakemelding og oppmuntring på arbeid underveis
  • Evernote kan brukes med smartklokke
  • Tale til tekst: Appen har dikteringsmuligheter, enten via interne funksjoner på enheten eller eksterne dikteringsprogrammer.
 • Evernote kan brukes gjennom nettleser, som frittstående program til datamaskin eller lastes ned som app til nettbrett eller smarttelefon. Innholdet kan synkroniseres med andre enheter eller deles med andre brukere via epost. Basisutgaven (Evernote Basic) er gratis og kan brukes på to enheter. De fleste funksjoner, med unntak av offline-tilgang, er tilgjengelig. Ved oppstart opprettes en bruker med e-postadresse og passord. Programmet er ikonbasert og enkelt å ta i bruk. Når appen åpnes, vises de nyeste notatene først. Et plussikon sentralt på skjermen indikerer oppretting av et nytt notat. Det er tydelige ikoner for input av foto, lyd og illustrasjon når et nytt notat åpnes.

  Gå til evernote.com for å se instruksjoner som viser hvordan du kan komme i gang.

  • Søkefunksjon fremhenter notater ved hjelp av ordsøk eller tag-funksjon, inkludert PDF og håndskrift
  • Alarmfunksjon
  • Huskelister
  • Delingsfunksjon
  • Automatisk lagring av innhold
  • Dokumentscanning

  Tilgjengelighet

  Evernote kan delvis styres ved bruk av øyestyring, men det er veldig tidkrevende og slitsomt. Har du en elev med behov for øyestyring, bør du vurdere et annet program.

  Evernote (Web) fungerer med forstørrelse og høykontrast, men har begrenset funksjonalitet med skjermleser. Evernote app for iPad har også begrenset funksjonalitet med VoiceOver, da den ikke fanger opp alle felt. Ved bruk av Zoom og fargeinvertering fungerer den bra.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!