Til hovedinnhold

Gode instruksjonsfilmer

Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte.

Forside hefte
  1. Kategori: Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Veiledere, Bokmål, Læringsstrategier, Struktur, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: Karde

Hvis en film er gjennomtenkt og laget på en pedagogisk god måte, kan instruksjonsfilm være et meget godt hjelpemiddel og læringsverktøy. Dette gjelder ikke minst for personer med kognitive funksjonsvansker. Mange i denne målgruppen har behov for konkret, visuell og trinnvis forklaring når de skal lære noe nytt. Film er et utmerket hjelpemiddel i så måte. Det man ser, er for de fleste langt lettere å oppfatte enn det som beskrives ved tale og tekst. Å se noe på film er også mer beskrivende enn kun å se bilder. Det å høre forklarende tale og relevante lyder som lages ved aktiviteten, samtidig som man ser filmbildet, letter generelt innlæringsprosessen.

Denne veilederen er laget for deg som vil lære å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte. Du trenger ikke mye forkunnskap og det dyreste utstyret for å lage en god instruksjonsfilm. Hvis du har en smarttelefon eller nettbrett, er det et godt utgangspunkt.
Veilederen er primært laget for støtteapparatet til personer med utviklingshemning eller andre personer med kognitive funksjonsvansker. Det kan for eksempel være familiemedlem-
mer, lærere, arbeidsledere og tjenesteytere i boliger. Veilederen kan imidlertid også være nyttig for andre som vil lære å lage gode instruksjonsfilmer, også for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det.

Veilederen er delt inn i 10 kapitler. Den tar for seg hva en instruksjonsfilm er og hvordan det kan være et nyttig læringsverktøy og hjelpemiddel, spesielt for personer med kognitive funksjonsvansker. Du kan også lese om fasene i filmproduksjon, scrren cast og filming av skjerm. Veilderen inneholder også lenker til ulike instruksjonsfilmer.

Karde AS har laget veilederen med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).