Interaktive tavler | www.statped.no

Interaktive tavler

Interaktive tavler finnes nå i nesten alle klasserom. Bruken av disse varierer imidlertid fra de som kun bruker den til å skrive og vise ting på, til de som har samhandling med elevene på ulike nivå. Vi ønsker gjennom noen videoer å vise praktiske eksempler på hvordan du kan utnytte interaktiviteten på en god måte.     

Fakta og tilgjengelighet

barn som bruker interaktiv tavle

Kategori: Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Nettressurser, Instruksjonsfilmer, Nettbaserte læremidler, Læringsstrategier, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk

Interaktive tavler har, fra de ble lansert, åpnet for interessante spesialpedagogiske muligheter. Den kanadiske spesialpedagogen David Martin lagde den første interaktive tavlen i 1991. Han ønsket å lage et verktøy som ga elever med særlige behov mulighet til å få visuell tilgang til læringsstoffet. Dette ble raskt et utbredt verktøy i undervisningen for alle elever da det hadde mange gode kvaliteter.

Bruk av interaktive tavler kan blant annet skape engasjement, øke motivasjonen og gi multisensorisk tilnærming ved bruk av tekst, lyd og visuelt materiell som bilder, illustrasjoner og video.

Videoene nedenfor gir en innføring i hvilke fortrinn bruk av interaktiv tavle har sammenliknet med annen undervisning. De inneholder også tips og ideer til hvordan du kan bruke de ulike løsningene til de to største aktørene på det norske markedet; Interactive Norway og Scandec.

Intro interaktive tavler

Hvilke gevinster gir bruk av interaktive tavler for elever med særlige behov? Og hva er forskjellen på interaktive tavler og interaktive skjermer? I denne filmen får du en generell innføring i noen sentrale punkter som knytter seg til bruk av tavler og skjermer.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!