Til hovedinnhold

Kidspiration Maps

Kidspiration Maps er en tankekart-app designet for de yngste barna. Du kan strukturere og flytte rundt på idéer og begreper og legge til bilder, tekst og tale.

En smilende emoji med to tankerbobler som inneholder et spørsmåltegn og en lyspære
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Autismespekter, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS, Læringsstrategier, Struktur, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Systemkrav: iOS
  3. Utvikler: Diagramming Apps, LLC

Kidspiration Maps er utviklet som et enklere alternativ til Inspiration Maps og egner seg for barnehagebarn og de yngste barna i skolen. Appen er et godt tankekartverktøy for alle elever, men spesielt godt for elever med språkforstyrrelser, konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, elever innenfor autismespekteret og elever med lærevansker generelt.

Du finner mange av de samme funksjonene i Kidspirtaion Maps som i Inspiration Maps. Den største forskjellen er at Kidspiration har en mer visuell og barnevennlig layout i appen. Kidspiration Maps tilbyr også flere aktiviteter og maler kategorisert i ulike fag. Bortsett fra dette gir Kidspiration, på lik linje med Inspiration, flere gode muligheter for individuell tilpassing.