Kodingekspressen | www.statped.no

Kodingekspressen

LEGO Kodingekspressen er et togsett med DUPLO-klosser og app som gir en introduksjon til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av esken som inneholder Kodingekspressen, med tog, skinner og klosser.

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Konkret materiell, Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming

Format: Togsett, klosser og app

Utgiver: Lego Education

Med Kodingekspressen kan barna utvikle ferdigheter innenfor programmering og algoritmisk tenking gjennom kreativ og samarbeidende lek. DUPLO-toget gir en aktiv tilnærming til teknologi og digitale verktøy. Ved å plassere funksjonsklosser på togbanen kan barna påvirke hvordan toget beveger seg, noe som lar dem utforske relasjonen mellom årsak og virkning. Ressursen åpner også opp for å bruke lek som en inngang til språkutvikling, samt inkludering og meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk.

Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet eller ved å bruke ressursen sammen med appen som hører til Kodingekspressen. Appen inneholder fire ulike temaer: Reiser, Figurer, Musikk og Matematikk. Aktiviteter til de ulike temaene gir mulighet for å utforske, spørre og samtale rundt for eksempel trafikkregler og skilt, de fire årstidene, melodier og instrumenter, eller det å kjenne igjen og forstå ulike følelser. Appen kan også brukes for å lære matematiske konsepter som tallverdier og distanse, eller som støtte i historiefortelling. Funksjonsklossene endrer reaksjon ut ifra hvilken aktivitet du har åpen i appen.

 • Med Kodingekspressen får barna en konkret og enkel kjennskap til konsepter knyttet til programmering. Et pedagogisk opplegg med ressursen kan berøre flere emner i Rammeplanen for barnehagens innhold:

  • Telle ved bruk av navn, og gjenkjenne antall objekter i et sett
  • Sekvensere hendelser på riktig måte
  • Begynne å forstå og bruke standard- og ikke-standardformer for måling
  • Utforske og uttrykke ideer med digitale verktøy og teknologi
  • Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måte
  • Bruke strategier og planlegging til å løse problemer
  • Se på relasjonen mellom årsak og virkning

  Programmering med kodingsekspressen kan derfor dekke flere kompetansemål i rammeplanen, men aktiviteten er også godt egnet til å jobbe med kommunikasjon og samarbeid.

  ASK og språkutvikling

  Med Kodingekspressen kan du legge til rette for språkutvikling gjennom lek ved å pekeprate med tematavle og bruke funksjonsklossene og duplofigurene. Det kommuniseres mye under en programmeringsøkt, og eleven bør derfor ha tilgang på en tematavle med sentrale programmeringsbegreper. Utfordringen med en slik tavle er at det er mange ord som ikke er der. Du må derfor alltid ha barnets kommunikasjonsverktøy i tillegg til en tematavle. Under ser du et forslag til tematavle du kan bruke med Kodingekspressen.

  Eksempel på en tematavle til Kodeekspressen
  Caption

  Les mer om Pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for ASK.

  Les mer om algoritmisk tenkning og programmering.

 • LEGO education finner du flere ulike undervisningsopplegg som kan brukes med Kodingekspressen. Her ligger det også byggekort til modeller av ulike togbaner som kan skrives ut

 • Sammen med togsettet følger det fem fargede funksjonsklosser. Disse funksjonsklossene representerer ulike handlinger som gir en bestemt reaksjon idet toget passerer dem på togskinnene. Toget kan starte og stopp for hånd, med de ulike funksjonsklossene eller ved hjelp av appen. Toget kobles til appen ved hjelp av Bluetooth.

  Filmen ovenfor er laget av Modern Teaching Aids.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!