Til hovedinnhold

Med roboter på timeplanen

Denne filmen gir deg et innblikk i hvordan Skagen skole i Danmark bruker roboter som arbeidsredskap på alle trinn og nivå i undervisningen.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer

I spesialunderviningen brukes roboten MAX som motivasjonsfaktor og redskap for kommunikasjon i forhold til personer med autismespekterforstyrrelser.