Til hovedinnhold

Mobiltelefon som læringsverktøy

For mange elever kan mobiltelefonen være et uunnværlig læringsverktøy i klasserommet. Marina og Christian, som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive.

  1. Kategori: Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Erfaringsfilmer, Brukerhistorier, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om mulighetene mobiltelefonen gir elever som strever med lesing, skriving, eller som har andre læringsutfordringer. Debatten handler i stor grad om mobilen som distraksjon og uromoment, og mange skoler nedlegger forbud. Hva med elever som kan ha stor nytte av mobiltelefonen som et redskap for bedre læring? Hvorfor skal de måtte legge bort verktøyet de bruker i hverdagen ellers, når de kommer på skolen?

I filmen brukes appen Office Lens. Med denne appen kan du ta bilder av tekst med mobilen og få teksten lest opp. Du må ha en Office-konto og nettilgang. Den virker på mange språk. Vil du ta vare på teksten, kan du sende den til for eksempel Word eller OneNote.

Nedenfor kan du lese mer om bruk av mobiltelefon som hjelpemiddel i temasidene under relaterte læringsressurser.