Old Man´s Journey | www.statped.no

Old Man´s Journey

Old Man´s Journey er et spill med kun musikk og billedlige instruksjoner. Spillet har mange egenskaper som gjør at det egner seg godt som en inkluderende læringsaktivitet. 

Fakta og tilgjengelighet

Appikon - gammel mann med hvitt skjegg

Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Kunst og håndverk, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Android, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill

Pris: Betalingsspill - ikke prisforhandlet hos NAV.

Språk: Spillet fås på mange språk

Systemkrav: iPadOS, Android, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Utvikler: Broken Rules

Old Man´s Journey er et eventyrspill hvor du må utforske og løse oppgaver for å komme videre. Spillet kan brukes i arbeidet med å fremme samarbeid og evnen til problemløsning og refleksjon. Tenkepausene som den eldre mannen tar egner seg godt til refleksjonsoppgaver. Old Man´s Journey egner seg også som et alternativ til modelltekst eller skrivestarter i norsk.

I kunst og håndverk kan det brukes som modelltegning og inspirasjonstegning. Spillet har visuelt vakre scener, fine lydeffekter og musikk som kan gi muligheter for refleksjon og inspirasjon. Spillet kan øyestyres og de visuelle instruksjonene i form av bilder i stedet for skriftlige instruksjoner, gjør spillet tilgjengelig for mange elever. Old Man´s Journey kan spilles av alle, men egner seg best for 4.-7-trinn.

Beskrivelse av spillet

Spillet handler om en eldre mann som legger ut på en reise etter å ha mottatt et brev. Du følger mannen på reisen gjennom forskjellige landskap og vær. I løpet av reisen tar mannen flere tenkepauser og du får ta del i mannens minner.  

 • Visuelle støtte

  Bilder og andre illustrasjoner som støtter opp om innhold er avgjørede tilrettelegginger for mange elever med spesielle behov, og er nyttig støtte for alle. Spillet inneholder ingen instruksjoner i form av tale eller tekst. På grunn av at spillets visuelle karakter vil det fungere godt som en læringsressurs for elever som har en visuell læringsstil. Det kan gjelde elever med ulike læringsutfordringer og sansetap, som blant annet: 

  • Nedsatt hørsel 
  • Lese- og skrivevansker 
  • Språkvansker 
  • Generelle lærevansker 

  Alternative betjeningsløsninger

  Å benytte seg av alternative betjeningsløsninger åpner opp for at flere kan delta. Old Man´s Journey kan brukes med øyestyring. Spillet kan spilles med øyestyring og hodemus. Vi har testet med Nano hodemus. Det er likevel alltid lurt å teste spill selv, opp mot den betjeningsløsningen som skal brukes som bryterstyring, øyestyring eller andre løsninger. Dette gjelder særlig for dem som har spesialtilpasset utstyr. Ved bruk av alternative betjeningsløsninger, kanskje spesielt øyestyring, kan det i noen tilfeller være mest hensiktsmessig at læreren strer spillet fra smartavlen. 

  Alternativ supplerende kommunikasjon

  Det er viktig at elever med behov for ASK har en PC til skolearbeid og en talemaskin til kommunikasjon med spillvokabular og relaterte ord, også når du skal bruke spill i undervisningen. Spillvokabular er symboler som er knyttet til det spesifikke spillet, digitale spill generelt og relaterte ord du har bruk i undervisningen. 

 • Spillet kan brukes i arbeidet med flere av kompetansemålene i LK 20 etter 4. og 7. trinn. 

  Norsk

  Kompetansemål i norsk etter 4. trinn
  beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

  Kompetansemål i norsk etter 7. trinn
  beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.

  Eksempel:

  La elevene skrive sin egen fantasihistorie etter spillet, eller la dem gjenfortelle historien som fortelles i spillet.

  Mer om spill på temasiden Spill i skolen

  Les mer om spill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  Les mer om spill som litteratur og tekstproduksjon

  Kunst og håndverk 

  Kompetansemål i kunst og håndverk etter 4. trinn
  gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!