Til hovedinnhold

Old Man´s Journey

Old Man´s Journey er et spill med kun musikk og billedlige instruksjoner. Spillet har mange egenskaper som gjør at det egner seg godt som en inkluderende læringsaktivitet.

Appikon - gammel mann med hvitt skjegg
  1. Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Kunst og håndverk, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill
  2. Pris: Betalingsspill - ikke prisforhandlet hos NAV.
  3. Systemkrav: iPadOS, Android, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One
  4. Utvikler: Broken Rules

Old Man´s Journey er et eventyrspill hvor du må utforske og løse oppgaver for å komme videre. Spillet kan brukes i arbeidet med å fremme samarbeid og evnen til problemløsning og refleksjon. Tenkepausene som den eldre mannen tar egner seg godt til refleksjonsoppgaver. Old Man´s Journey egner seg også som et alternativ til modelltekst eller skrivestarter i norsk.

I kunst og håndverk kan det brukes som modelltegning og inspirasjonstegning. Spillet har visuelt vakre scener, fine lydeffekter og musikk som kan gi muligheter for refleksjon og inspirasjon. Spillet kan øyestyres og de visuelle instruksjonene i form av bilder i stedet for skriftlige instruksjoner, gjør spillet tilgjengelig for mange elever. Old Man´s Journey kan spilles av alle, men egner seg best for 4.-7-trinn.

Beskrivelse av spillet

Spillet handler om en eldre mann som legger ut på en reise etter å ha mottatt et brev. Du følger mannen på reisen gjennom forskjellige landskap og vær. I løpet av reisen tar mannen flere tenkepauser og du får ta del i mannens minner.

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov