Hva sier forskning om omvendt undervisning? | www.statped.no

Hva sier forskning om omvendt undervisning?

Bruk av omvendt undervisning kan gi økt motivasjon og læringsutbytte. 

Forskning peker på mange fordeler ved omvendt undervisning:

  • fleksibel og tilpasset læring ettersom videoformatet gir elevene mulighet til å spole frem eller tilbake, sette på pause og repetere.
  • elevene kan lære i sitt eget tempo.
  • tid blir frigjort til samarbeid, elevaktivitet og problemløsing i klasserommet.
  • lærerne får bedre mulighet til å veilede og vurdere elevene i deres læringsarbeid.
  • mulighet for mobil læring ettersom videoforelesningene kan sees når som helst og hvor som helst på mobile enheter.

En amerikansk studie av omvendt undervisning (Nouri, 2015) viser at elever opplever økt motivasjon og engasjement ved bruk av omvendt undervisning. I tillegg viser studien at lavtpresterende elever responderer mer positivt på omvendt undervisning enn høytpresterende elever, og at lavtpresterende elever opplever et økt læringsutbytte og mer effektiv læring. Disse er også mer positive til videoformatets muligheter for fleksibel og tilpasset læring.

En annen studie (Foldnes, 2016) viser at omvendt undervisning bare gir et økt læringsutbytte hvis det samtidig legges til rette for at elevene kan samarbeide om temaet. Dette gjelder både for høyt- og lavtpresterende elever. Gruppeoppgaver bør utgå fra problemstillinger som elevene skal prøve å løse i fellesskap. Læreren bør også åpne for felles diskusjon rundt mulige fallgruver, og til slutt vise riktige løsninger av oppgavene. Hvis elevene kun blir overlatt til å gå gjennom videomaterialet på egenhånd, og skoletimene bare brukes til individuell oppgaveløsning under lærers veiledning, kan det ikke påvises økt læringseffekt.

Les mer her:

Nouri, Jalal: The flipped classroom: for active, effective and increased learning – especially for low achievers.

Foldnes, Njål: The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomised experiment

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!