Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

For at omvendt undervisning skal gi økt læringsutbytte for elevene med spesialpedagogiske behov, må ressursene være godt tilpasset. Det er viktig at du tar utgangspunkt i elevens kognitive, språklige og faglige nivå. Det må legges til rette for at elevene kan bearbeide stoffet under veiledning og hjelp i klasserommet etterpå. Faglærer og spesialpedagog bør samarbeide om planlegging og utforming av ressursene og gjennomføringen av arbeidsøkten. Dersom du har flere elever med spesialpedagogiske behov i klassen er det viktig å huske at de kan ha forskjellige behov. Tilpasning som egner seg for en elev kan i noen tilfeller være uegnet for en annen.

Læringsmål og kriterier  

Gjennomgå læringsmål og kriterier slik at elevene vet hva, hvordan og hvorfor de skal arbeide med temaet hjemme og i klasserommet. Det kan være en fordel at elevene har tilgang til målene og kriteriene gjennom hele opplegget. Dette skaper struktur og forutsigbarhet for elevene.   

Her kan lese mer om klasseledelse og “den gode timen” for struktur og forutsigbarhet . 

Faglig forberedelse   

Aktiver forkunnskaper og snakk om begreper som tas opp i ressursen elevene skal bruke hjemme. Husk å velge ut ressurser som er tilpasset din elevgruppe. La elevene være aktive i denne fasen ved å bruke for eksempel tankekart, læringspartner eller konkreter. Det blir lettere for elevene å ta til seg ny kunnskap når de kan knytte det til det de allerede kan. Dette vil gi deg en bedre oversikt av hva elevene kan fra før og eventuelt hvilke elever som trenger ytterligere repetisjon og tilpasning.   

Lærer som går gjennom begreper i klasserommetHer finner du eksempler på noen tankekartprogrammer som kan brukes.

Ressurser 

Fagstoffet som skal presenteres hjemme kan gis i form av video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Noen elever er fritatt fra hjemmearbeid og da må det lages spesifikke avtaler med eleven og hjemmet.

Videoen under er et eksempel på gjennomføring av omvendt undervisning. Det er Campus Matte som er brukt som læringsressurs. Andre verktøy kan også gi de samme mulighetene. 
Eksempel på gjennomføring av omvendt undervisning  
Lenke til et konkret undervisningsopplegg 

Tilgang til ressurs

Sørg for at ressursen som tildeles er tilpasset elevenes behov, og at de vet hvor de finner den. Dersom elevene skal arbeide med oppgaver, vis hvor og hvordan de svarer på disse. Minn dem på at de kan se på ressursen så mange ganger de ønsker.  

Noen lærere erfarer at enkelte elever ikke får gjennomgått ressursen hjemme. Det kan være lurt å gjøre seg opp noen tanker om hvordan disse elevene kan få gjennomgått fagstoffet i forkant av læringsaktiviteten på skolen. Du kan for eksempel oppfordre elevene til å ha ressursen tilgjengelig mens de jobber i klasserommet. Dette vil være en nyttig støtte og repetisjon for alle, men spesielt for de som ikke har fått sett ressursen. På den måten blir det også mindre synlig hvem som er forberedt og ikke. Dersom eleven ikke har mulighet til å gjennomgå ressursen hjemme kan tid med assistent, leksehjelp eller eventuell spesialundervisning brukes til dette. 

Tilbakemelding fra eleven  

Det er viktig at elevene selv reflekterer rundt innholdet i ressursene hjemme. Gi derfor elevene mulighet til å stille spørsmål, kommentere eller svare på spørsmål knyttet til ressursen de blir tildelt.  Tilbakemeldingene gir deg oversikt over hva det er behov for å ta opp i neste time og hvilke elever som trenger mer oppfølging. De fleste digitale læringsplattformer gir muligheter for denne type tilbakemeldinger.    

Sammenheng og nytteverdi  

En viktig forutsetning for at elevene skal bruke ressursene hjemme, er at det må være en sammenheng mellom innholdet i ressursen og læringsaktivitetene i klasserommet. På denne måten oppdager elevene verdien av ressursen før de kommer til undervisningen.   

Se eksempel på undervisningsopplegg.

Læringsaktiviteten  

Hovedfokuset i omvendt undervisning er aktiviteten i klasserommet. Legg opp til oppgaver, diskusjoner, refleksjoner og utforsking der elevene samarbeider og hjelper hverandre. Dette kan bidra til at du får mer tid til å følge opp enkelte elever og støtte opp under samarbeidsprosessen, som kan være utfordrende for enkelte. Ta gjerne en felles gjennomgang dersom flere elever lurer på det samme.     

Oppsummering  

Sett av tid til oppsummering av læringsaktiviteten. La elevene få presentere sine tanker og refleksjoner rundt det de har jobbet med. Bruk av grupper og læringspartnere kan gjøre det mindre skummelt for elever å presentere arbeidet sitt. Gi elevene mulighet til å velge sin måte å presentere på, slik at alle får vist hva de har lært. 

Side 3 av 10