Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Hvorfor omvendt undervisning?

Omvendt undervisning gjør det enklere å tilpasse opplæringen både for elever som har spesialpedagogiske behov og for de andre elevene i klasserommet. Elevene kan bli mer engasjerte, motiverte og lære mer.

Jente med hodetelefoner som jobber på skolen

Møt elevenes behov 

Introduksjonen av nytt fagstoff kan gjøres gjennom video, podkast, spill eller sammensatte tekster. På den måten kan du tilrettelegge for elevenes ulike behov. Dette skaper en inkluderende opplæring.

Du kan møte elevenes behov for:

  • god oversikt og struktur  
  • forutsigbarhet
  • repetisjon av fagstoffet  
  • å jobbe i sitt eget tempo 
  • å få forklart ord og begreper  
  • informasjon gjennom bilder og film
  • informasjon ved bruk av elevens alternative kommunikasjonsform(ASK)
  • synstilpassing
  • hørselstilpassing 
  • forenkling av fagstoffet  


Mer tid til å følge opp elever

Omvendt undervisning frigjør tid til å følge opp hver enkelt elev. Den tiden du tidligere brukte på å forklare nytt fagstoff i fellesskap i klasserommet brukes nå til elevaktivitet. Du kan bruke mer av tiden din til å hjelpe elevene i klasserommet og følge opp de elevene som trenger det mest.

Aktive elever  

Med omvendt undervisning blir elevene mer motiverte og aktive i klasserommet. For å få dette til må du legge opp til samarbeid i klasserommet og gi elevene veiledning underveis. Ved å se en film om temaet i forkant av timen vil elevene møte undervisningen mer forberedt. Tiden i klasserommet kan brukes til samarbeid og problemløsing. Elevene som ikke rekker opp hånda eller sjelden bidrar i samtaler blir ofte mer aktive og deltar mer.  

Side 2 av 10